12.07.2012

בייבי בום

accessoriesboygirlrecommended

 

life
169 ?"?, ????? ????" src="http://babyfashion.co.il/wp-content/uploads/2012/07/babyaspen4.jpg" alt="" width="323" height="258" />

???? ?????? ??? ????? ????? ?? ?????? ?????. ??? ??? ???? ????, ??? ???? – ??????? ??? ?? ??? ????? ?? ??? ??? ????? ????, ?? ???? ?? ???? ??????????? ?? ?? ??? ????, ??? ?????? ???? ??? ?????? ?? ???? ??? ????? ????, ?????? ???? ??? ???? ?????? ??? ????? ?????? ????? ?? ?????? ?????, ??? ??????? ?????, ???.

?????? ??? ??? ???? ?? ????? ???? ???? ??? ???? ?????, ????? ???? ???? ?????? ?????? ?????? ???? ????? ???? ????? ?? ??? ?? ???? ??? ??????, ???? ???? ???? ???? ????? ?????. ???? ??? ?? ?????, ????? ????. ??? ???? ???? ?????? ????? ??????? ???? ??????? ????, ???? ????? ??? ????? ?? ????? "????? ????", ????? ???? ??? ?? ????? ??????? ??????.

?????? ???? ????? ?? ?????? ????? ?? ???? ???, ??????, ????? ???????. ??? ????? ??? ??????? ??????? ?????? ???? ??????? ????. ???? ????? ????, ??? ?? ??? ??? ????? ???, ?? ???? ??? ????? ?????? ?????? ?????? ???? ????????, ?? ?????? ??????? ??????? ?????. ?? ?? ????? ?????? ??????, ?????? ?????? ??? ?? ???? ???????? ??? ????? ????? ???????? ?? ????? ??? ?? ???? ??? ?????? ?? ??????? ?? ??????.

?????, ??? ????? ?????? ?? ???? "?????? ??????", ?????? ????? ??????? ?"? ??????? – ?????? ????? ?????, ??? ?? ????? ???????. ????, ?? ??? ????? ??? ?????? ??? ?????? ??????? ????. ??????? ?"????? ????" ????? – ??? ??????? ???? ?????? ???? ????? ?. ????? "????? ????" ???? ? 179 ?, ?????? ??? ??? ????? ?????? ????? ?????? ????? ????? ???? 79 ?. ????? ???? ??? ?????? ????????, ???? ????? ?? ???? ???-  350 ?. ?????? ??? ???? ???????? ?? ???? ???? ? 33 ? ??????. ?????? ???, ????? ?????? ???? ??????.

תגובות

(לא יופיע בתגובה)

* שדה חובה

אין לפרסם באתר תגובות המפרות הוראות כל דין ובכלל זה תגובות בעלות אופי מיני בוטה, תגובות מאיימות, גזעניות, מוציאות לשון הרע, מעודדות לביצוע הסתה, פוגעות בפרטיות, מזיקות, פוגעות ברגשות הציבור, מפרות זכויות קניין רוחני ותגובות בעלות אופי מסחרי ו/או מידע פרסומי. האחריות הבלעדית לתוכן התגובה הינה של כותב התגובה. האתר בייבי פאשין שומר לעצמו את הזכות למסור את פרטי כותב התגובה לכל גורם בהתאם לשיקול דעתו ושומר לעצמו את הזכות לפרסם רק חלק מהתגובות ו/או למחוק תגובות שפורסמו. אין באמור לעיל כדי לגרוע מהאמור בהוראה מהוראות תנאי השימוש באתר או בכל דין אחר.

 1. אויש החליפת טייס הזאת מדהימה!!!!

  יעל
  12 ביולי 2012 14:26
 2. היי! שאלה לא קשורה, פשוט לא ידעתי איפה לשאול- הנעליים שאת נועלת בתוכנית מאחורי הקלעים תוכנית 12 והמבקרים תוכנית 11, האם הן במקרה הנעליים האלה של ACNE?
  http://heycrazy.files.wordpress.com/2012/01/acne-audrey-silk-platform-mules.jpg
  מדהימות!! ואגב, נורא נהנית מהתוכניות שלך בערוץ האופנה :)

  גלה
  16 ביולי 2012 14:58