17.06.2012

למען תמר

accessoriesgirlvery-recommended

anabolics 160 ?"?, ???? ????" src="http://babyfashion.co.il/wp-content/uploads/2012/06/4-e1339582608736.jpg" alt="" width="300" height="400" />

??? ????? ??? ???? ?? "???? ????", ???? ?????? ?????? ?? ????? ???. ???? ??????? ????????? ???? ???, ???? ????? ??? ???? ???? ?????? ???????, ?????? ????? ???? ???.

???? ?????? ?????? ?? ?????? ?? "????" ??? ??? ?????. ????? ????? ?? ?? ????? ???? ???????? ?????? ????? ???? ?? ???????, ????? ?????? ??? ???? ????: ??? ?? ?????? ?? ?????? ???. ??, ????, ?? ???? ??? ?????? ???: ?????? ???? ??? ????????. ??? ????? ?????? ?????????? ???????? ?? ???? ?????, ??????? ????? ????? ?? "????? ???" ?? "????? ??????". ?????? ?? "????" ???? ???? ??'????? ???????. ??? ????? ?????? ??? "?????? ????".

????????? ??????? ??? ??? ?????? ??????. ??? ???? ??? ??????? ??????? ?????? ?? ?????? ???, ???? ?? ?? ????, ??? ??? ????? ????? ?????? ???????? ?????? ????? ???? ???? ???????. ??? ??? ????, ????? ??? ???? ?????? ??????? ????? ???? ???? ???????. ??? ????? ????. ??????? ??? ?? ?? ????????, ??? ???? ?????????. "????? ???" ??????? ??? (??? ?? ??) ?????? ?????? ?? ????? ????? ??? ?? ?? ???? ??? ???? ?????? ?????? ?? ?? ????. ?? ??? ??????, ??? ????? ?? ??? ????? ?????? ?????, ??? ??? ????? ????? (49 ?"?), ???? ???? ??????? ???. ???? ????: ???? ??????? ?? ??, ??? ????? ?? ????? ?? ?? ?????? ??????? ????? ?????? ????? ??? ???????. ????? ??? ????? ??? ??? ?? ????? ???? ??? ?? ????? ?? ????????. ????? ????? ??? ???????? ??? ??????. ???? ???? ????? ???????.

???? ?????? ???? ??????? ?public health
7340, viagra sale
L-4225437, adiposity
00.html" target="_blank">?????? ????? ?? ??? ????. ??? ??? ????? ?? ??? ?????? ?????? ?????? ????? ????. ??? ????? ?????? ????? ??????, ?????? ??????, ?????? – ????? ? 800 ??? ????.

????? ????????? "???????" ????? ?????? ?????? ???? ???, "?????? ?? ???", ?????? ??? ???? ??? ????????? ?????? ?????? ????. ?????, ??? ??? ?????? ?? ???????, ????? ????????, ???? ???????? (?????? ???????? ?????? ???? ?? ?? ????) . ????? ?????? – ? 10 ?????. ??? ????? ???? ?????, ???? ?? ?? ?????, ??????? – ?? ??? ?????, ??????? ???? ?????? ??? ???? ???? ?????. ??? ????? ??? ??? ???? ?? ?? ???, ??? ????. ???? ????? ???? ?? ???.

תגובות

(לא יופיע בתגובה)

* שדה חובה

אין לפרסם באתר תגובות המפרות הוראות כל דין ובכלל זה תגובות בעלות אופי מיני בוטה, תגובות מאיימות, גזעניות, מוציאות לשון הרע, מעודדות לביצוע הסתה, פוגעות בפרטיות, מזיקות, פוגעות ברגשות הציבור, מפרות זכויות קניין רוחני ותגובות בעלות אופי מסחרי ו/או מידע פרסומי. האחריות הבלעדית לתוכן התגובה הינה של כותב התגובה. האתר בייבי פאשין שומר לעצמו את הזכות למסור את פרטי כותב התגובה לכל גורם בהתאם לשיקול דעתו ושומר לעצמו את הזכות לפרסם רק חלק מהתגובות ו/או למחוק תגובות שפורסמו. אין באמור לעיל כדי לגרוע מהאמור בהוראה מהוראות תנאי השימוש באתר או בכל דין אחר.

 1. דפנה -
  המון תודה שהתגייסת למען תמר – אני בטוחה שמשפ' שטטר מאוד מעריכים זאת!!

  קרן –
  הקטנטנה שמדגמנת פה את הסיכה המשובצת היא שיר שלי! אני מקווה שבקרוב מאוד תמרי ושיר יוכלו להיפגש על כוס סימילק ולשחק יחד!

  ולכן, שרכשתן את הסיכה-
  תודה רבה על התמיכה בקמפיין. מקווה שיהיו לנו בשורות שמחות בקרוב! (הניתוח של תמר בין ה5-9 ליולי..).

  :)

  מיטל

  מיטל
  17 ביוני 2012 19:40