1.03.2012

זמן סוכר

boyunisexrecommendedseason

viagra
50 ?"?, visit web
???? ????? ???" src="http://babyfashion.co.il/wp-content/uploads/2012/03/uri-e1330605240951.jpg" alt="" width="300" height="401" />

?????? ???? ??????, ???? ?????? ????? ??? ?? ?????? ????????. ????? ???? ?? ???????: ???? ?? ???? ?? ??????? ?????, ?????? ????? ?? ???? ???? ??????. ??? ?????? ????? ?? ????? ?????? ????? ?? ????? ?? ??? ??? ??? ???? ???? ????? ?? ????? ?? ??????????.

"???? ????? ???", ????? ?? ?????? ???? ????, ???? ??? ??????? ????? ??? ?? ?????? ?????? ???, ??????? ??? ??? ????? ????.  ?? ?? ???????? ??????? – ???, ????, ????? ??????? ?? ??????? ?????? – ???  ?? ?? ????? ?? ???. ???? ?????? ?? ???? ???? ????? ???? ???? ?????? ??????? ??? ??????? ????? ??????? ????????? ?????? ???? ?? ???????, ??? ?????? ????? ??? ???. ???????? ????? ?? ??? ????? ???? ??????? – "Cool Babies Wear Black" ??? ?? ??? ?????. ?? ??? ???? ?? ???? ????? ???? ???. ???, ???????? ????? ???? ???? ????? ???? ?? ?????. ???? ?? ??????? ??????? ?????, ???? ?? ????? ???? ???? ???? ????? ??? ?? ????? ?????.

?? ???? ???? ???? ????? ?????? ??????? ????????? ???? ??? ????? ?????, ?????? ??????? ?? ??????, "?????? ????", ??????? ?. ???? ?? ?? ??????? ????????, ???????? ????? ??? ????.

תגובות

(לא יופיע בתגובה)

* שדה חובה

אין לפרסם באתר תגובות המפרות הוראות כל דין ובכלל זה תגובות בעלות אופי מיני בוטה, תגובות מאיימות, גזעניות, מוציאות לשון הרע, מעודדות לביצוע הסתה, פוגעות בפרטיות, מזיקות, פוגעות ברגשות הציבור, מפרות זכויות קניין רוחני ותגובות בעלות אופי מסחרי ו/או מידע פרסומי. האחריות הבלעדית לתוכן התגובה הינה של כותב התגובה. האתר בייבי פאשין שומר לעצמו את הזכות למסור את פרטי כותב התגובה לכל גורם בהתאם לשיקול דעתו ושומר לעצמו את הזכות לפרסם רק חלק מהתגובות ו/או למחוק תגובות שפורסמו. אין באמור לעיל כדי לגרוע מהאמור בהוראה מהוראות תנאי השימוש באתר או בכל דין אחר.

  1. הבעיה היא האינפלציה של בגדי הגוף עם ההדפסים.. זה לא שאין כאלה די מוצלחים, אבל נמאס. הרעיון כבר מיצה את עצמו לגמרי (ומלכתחילה לא היה כזה מגניב לדעתי)

    דנה
    4 במרץ 2012 17:04
  2. הי דפנה, איזה הפתעה כיפית לגלות את הפוסט המפרגן :-) ) תודה!!! שרון

    שרון קריב
    16 במרץ 2012 12:39