4.03.2012

בייבי תחפושת

winterunisexhand_washrecommended

?? ???? ????, ambulance ????? ?? ??? ??? ???. ?????? ?? ????? ????? ?????? ???? ??? ?????? ????? ??? ?? ??????? ???, ????? ???? ??????? ??? ???? ???? ????? ??????. ???? ?????, ?????? ?????? ?? ????, ????? ???? ?? ??? ?????, ?? ??? ???.  ??? ????? ????? ??????, ?? ????? ??? ???? ?? ??? ????? ????? ???? ?????? ??? ?????? ??.

??? ????? ????? ???? ?? ???????? ??????? ?? "????", ???? ?????? ???????? ?????? ?????? ??? ????? ???? ????? ??????. ?"????" ?????? ???? ??????? ???????? ???????? ???? ???, ????? ?????? ?????. ??, ?????, ????, ?? ?? ??? ???? ??? ??? ?????? ???????, ?? ????? ?? ??????, ??? ?? ???? ??? ?? ?????. ?? ?????? ?????? ?????? ?????, ??????? ???? ????????: ?????? ???????, ??? ?????, ?????? ?????? ?????? ???'. ????? ???? ?????? ??????? ??????? ??? ?? ???? ??????? ????? ??????. ????? ???? ?? ??? ???? ???, ??? ???? ??? ??? ???? ?????. ??? ??????? ?????? ???. ??????? ?????? ?? ???????.

?????? ?????? ?? ??? ??? ????. ???? ?????? ??????? ???? ????? ? 140 ? ???? ???? ????, ??? ????? ??? ???? ?????? ???? ??? ?? ?????? ???????? ????? ????. ?? ????? ???? ??? ??? ??? ???' ????? ??? ?????? ???? ?????? ??? "????" ?? ??? ??? ?????, ????? ?? 115 ?. ?? ???????? "????" ?????? ????? (??? ????? ????) ????? ?? 35 ? ??????, ?? ????? ????? ???? ??? ???? ????? ????? ?????? ????.

תגובות

(לא יופיע בתגובה)

* שדה חובה

אין לפרסם באתר תגובות המפרות הוראות כל דין ובכלל זה תגובות בעלות אופי מיני בוטה, תגובות מאיימות, גזעניות, מוציאות לשון הרע, מעודדות לביצוע הסתה, פוגעות בפרטיות, מזיקות, פוגעות ברגשות הציבור, מפרות זכויות קניין רוחני ותגובות בעלות אופי מסחרי ו/או מידע פרסומי. האחריות הבלעדית לתוכן התגובה הינה של כותב התגובה. האתר בייבי פאשין שומר לעצמו את הזכות למסור את פרטי כותב התגובה לכל גורם בהתאם לשיקול דעתו ושומר לעצמו את הזכות לפרסם רק חלק מהתגובות ו/או למחוק תגובות שפורסמו. אין באמור לעיל כדי לגרוע מהאמור בהוראה מהוראות תנאי השימוש באתר או בכל דין אחר.

 1. מקסים!

  נעה
  4 במרץ 2012 12:54
 2. אופציה מקסימה לקטנטנים! אחלה רעיון

  דנה
  4 במרץ 2012 17:12
 3. למי שש לה כוח לעבוד קצת, אני הכנתי בעצמי את תחפושת הארנב, זה ממש לא מסובך, קניתי בד לבד גזרתי והדבקתי עם הבת הגדולה

  מיכל
  5 במרץ 2012 08:24