24.10.2011

פריז

winterunisexrecommendedshoesseason

sildenafil baby" src="http://babyfashion.co.il/wp-content/uploads/2011/10/1.jpg" alt="" width="200" height="268" />

?????? ????? ??? ?????? ?? ?????. ?? ????? ????? ?????? ?????? ??? ???? ?? ???? ??? ??? ??? ????? – ?? ??? ????????? ?? ????? ???? ? 17 ????? ????? ????? ?????, ???? – ??? ?? ???? ??? ?????? ????? ????? ????????. ??? ????? ????? ????? ?????????.

?? ??? ????? ????? ??????' ?? ????? ????? ???? ???? ????? ????? ?? ????. ??? ??? ???? ??? ????, 19 ?????, ???? ???? ?????? ????? ??? ?????? ?? ??????? ???? ??????, ????? ?????? ????? ???????? ??? ???? ???? ?????. ??? ?? ??????? ???? ?? ??????? –  ?? ??? ?????? ?? ?????? ??? ?? ?? ??????? ??? ??? ??????? ??? ?? ??? ?? ???? ??????. ?????? ???? ??? ???? – ??? ??? ?? ??????. ???? ?????, ???? ?????, ??? ????? ?????? ????? ?? ?? ???? ???. ????? ???? ?????? ????? ????: ???? ???, ???? ????? ?????? ??? ?? ??? ????? ?? ????. ?????? ?????? ?????? ?????? ??? ?? ???? ?? ????.

???? ?????? ??? ?? ??? ????? ????? ???? ???? ???? ????? ?? ???? ?? "???? ????", ???? ????? ???? (???? ? 1947) ?????. ??? ?????? ???? ???? ????? ????? ???? ?? ?? ??? ??? ????, ???? ???? - ???? ?? "???? ????" ??? ????. ??? ??????? ???? ?????? ??????? ??? ??? ?? ??? ?????, ??? ?? ?? ??? ????? ????, ??? ??????? ????? ???? ??????, ???????? ????? ???? ?????.  ??? ??????? ???? ????? ?????? ????? ????????, ??? ??, ???????? ???? ???? ?????? ?????. ?? ?? ???, ?? ??? ????? ??????? ???? ????? ?????- ???? ???? ????? ????. ??? ?? ??? ????? ?????? ?????? ??????? ???????, ???? ??????? ??? ?? ????? ??? ????? ?? ????.

תגובות

(לא יופיע בתגובה)

* שדה חובה

אין לפרסם באתר תגובות המפרות הוראות כל דין ובכלל זה תגובות בעלות אופי מיני בוטה, תגובות מאיימות, גזעניות, מוציאות לשון הרע, מעודדות לביצוע הסתה, פוגעות בפרטיות, מזיקות, פוגעות ברגשות הציבור, מפרות זכויות קניין רוחני ותגובות בעלות אופי מסחרי ו/או מידע פרסומי. האחריות הבלעדית לתוכן התגובה הינה של כותב התגובה. האתר בייבי פאשין שומר לעצמו את הזכות למסור את פרטי כותב התגובה לכל גורם בהתאם לשיקול דעתו ושומר לעצמו את הזכות לפרסם רק חלק מהתגובות ו/או למחוק תגובות שפורסמו. אין באמור לעיל כדי לגרוע מהאמור בהוראה מהוראות תנאי השימוש באתר או בכל דין אחר.

  1. איזה בלוג כיפי, תודה! עושה חשק לחזור לשלי…

    מישל
    26 באוקטובר 2011 10:46
  2. New York Yankees Jeersey hockey jerseys

    New York Yankees Jersey
    20 ביולי 2015 13:23