4.10.2011

זרעי קיץ

girlvery-recommendedseasonsummer

????

??????? ???, more about
??? ??? ??? ?? ???? ?? ???? ????? "???, diabetes and Pregnancy
????, ????? ?? ?? ?? ??? ???? ?????? ??? ??". ??? ??????, ??? ????? – ??? ???. ?? ??????? ?????? ????? ???? ??? ??????? ?????? ???.

??? ?? ????? ?? ?????? ??? ????? ????? ??????? ?? ???? ?????. ????? ??? ???? ??? ????, ???? ?????? ?? ????? ????, ??? ?? ??? ????? ???. ??? ????? ???????? ????? ?? (??? ???? ???? ??????). ?????? ??? ??? ?????- ???? ?? ?????? ?????? – ??? ?????? ?????? ?? ???? ?? ????? ??????, ??? ??? ??????. ??????? ??? ?? ??? ??????? ???? ???????: ?????? ??????, ????? ????? ?????? ?????. ?????? ??? ???? ??? ?? ???? ????????? ?????? ??????? ????. ??? ????? ??? ???? ?? 39.90, ?? ??? ??????, ???? ???????, ??? ??? ?????.

תגובות

(לא יופיע בתגובה)

* שדה חובה

אין לפרסם באתר תגובות המפרות הוראות כל דין ובכלל זה תגובות בעלות אופי מיני בוטה, תגובות מאיימות, גזעניות, מוציאות לשון הרע, מעודדות לביצוע הסתה, פוגעות בפרטיות, מזיקות, פוגעות ברגשות הציבור, מפרות זכויות קניין רוחני ותגובות בעלות אופי מסחרי ו/או מידע פרסומי. האחריות הבלעדית לתוכן התגובה הינה של כותב התגובה. האתר בייבי פאשין שומר לעצמו את הזכות למסור את פרטי כותב התגובה לכל גורם בהתאם לשיקול דעתו ושומר לעצמו את הזכות לפרסם רק חלק מהתגובות ו/או למחוק תגובות שפורסמו. אין באמור לעיל כדי לגרוע מהאמור בהוראה מהוראות תנאי השימוש באתר או בכל דין אחר.

 1. לתמרי (בתי) אמא שלי קנתה בדיוק אותה גופיה, אכן מוצלחת מאוד!!

  אור-יה
  4 באוקטובר 2011 16:09
 2. איזה בובה קטנה ילדה מהממת וקולית…

  ליאל אבו
  4 באוקטובר 2011 21:32
 3. איפו קונים בובה כזאת אני רוצה אחת

  לילי .A.
  4 באוקטובר 2011 21:34